091 500 55 08
majda@udruga-kumulus.hr

Zaštita mentalnog zdravlja obitelji - stručni skup

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji


pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba u Školi za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska 34

17. svibnja 2018. održan je

Stručni skup na temu „Zaštita mentalnog zdravlja obitelji“

Pozdravne riječi uputile su Asja Jelaković, dr. med,, ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska, prim. dr. sc. Željka Josipović Jelić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i mr. sc. Majda Fajdetić, predsjednica KUMULUS-a. U prvom dijelu stručnoga skupa održana su tri predavanja.

Doc. dr. sc. Maja Bajs Janović, liječnik spec. psihijatar iz KBC Rebro u predavanju na temu „Zaštita mentalnog zdravlja u obitelji“ govorila je o potrebama djeteta u obitelji, ulozi i ciljevima roditeljstva, prevalenciji psihičkih bolesti i mentalnom zdravlju u populaciji. Istaknula je značaj promijenjene uloge roditeljstva i te mogućim problemima roditeljstva zbog psihičke bolesti koje dovode do promjene roditeljskih vještina. Govorila je i o učincima nepovoljne obiteljske sredine na dijete školske dobi i upozorila na važnost ranog prepoznavanja rizičnih čimbenika i intervencije u školi. Detaljno je opisala i objasnila mogućnostima koje imaju obitelji i odgojno-obrazovne ustanove u zaštiti mentalnog zdravlja.

Mr. sc. Natalija Šnidarić, stručna suradnica u Školi za medicinske sestre Mlinarska izlagala je na temu „Roditelji i škola zajedno“. Usporedila je ulogu obitelji kao prve odgojne
zajednice, mjesto primarne socijalizacije i usvajanja društvenih i etičkih vrijednosti sa
odgojno-obrazovnom ulogom škole/učeničkog doma, intencionalnim poljem učenja te
kulturom škole s normama i vrijednostima.

Mr. sc. Majda Fajdetić, predsjednica KUMULUS-a održala je predavanje na temu „Devet
komponenti mentalnog zdravlja“. Podsjetila je na program prijelaznog instrumenta europske unije za Hrvatsku – kako je važno razumjeti mentalno zdravlje, te na fokus obilježavanja Međunarodnog dana obitelji – zdravlje i dobrobit djece i mladeži. Predstavila je rezultate istraživanja koji govore u prilog mogućem maksimalnom razvoju komponenti mentalnog zdravlja.

Nakon uvodnih izlaganja održane su tri pedagoške radionice pod nazivom „Idealan obiteljski
dan“, „U vrtlogu stresa“ i „Sreća u obitelji“.
Voditeljice radionica bile su mr. sc. Natalija ŠnidarićIvana Harapin Gajić, prof. i
Irena Jordan Lončarić, prof.

Tko smo mi?

Kontakt

Projekti

Zaštita mentalnog zdravlja obitelji

O zdravlju na drugačiji način

Rubikova kocka

Kamp krenimo zajedno

Mali mirotvorci

Pr(a)vo lice množine

Najnovije objave

  • All Post
  • Događanja
  • Edukacije
  • Najave
  • Nekategorizirano

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost KUMULUS-a.

Udruga Kumulus © 2022. 

Skip to content