091 500 55 08
majda@udruga-kumulus.hr

PR(A)VO LICE MNOŽINE

Projekt Pr(a)vo lice množine

Projekt PR(A)VO LICE MNOŽINE prvi je projekt KUMULUS-a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.04.2.1.11.0123. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 427.842,88 kuna.

Projekt slijedi Nacionalnu i EU strategiju s ciljem unapređenja i jačanja kapaciteta OCD-a za neposredan rad u pružanju pedagoško- psihosocijalne i edukacijsko-rehabilitacijske podrške.

Projektni partneri su Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći te Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR.

Jačanje kapaciteta KUMULUS-a provodi se u aktivnostima osmišljavanja i provedbe edukacija iz Kriznog savjetovanja, Realitetne terapije/teorije izbora i Mindfulnessa.

Također se provede savjetodavne i edukativne aktivnosti namijenjene stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova s ciljem ublažavanja negativnih učinaka epidemije i razornog potresa na područjima pet županija: Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Grada Zagreba.

Savjetodavne aktivnosti i podrška održat će se na teme Gestalt savjetovanje/terapija u individualnom i grupnom radu s djecom i mladima, Mogućnosti primjene psihoterapije plesom i pokretom u radu s djecom i mladima, Važnost i poticanje razvoja i izražavanja kreativnosti i umjetničkog izražavanja kod djece i mladih te Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju.

Teme uvodnih edukativnih aktivnosti su Savjetovanje u vrijeme krize 1 i 2., Briga o sebi kao savjetovatelju i Supervizija kao profesija savjetovanja. Svrhu i opravdanost projekta temeljimo na potrebi jačanja kapaciteta za neposredan rad u području obrazovanja, socijalnog uključivanja i osnaživanju pojedinaca radi stjecanja znanja, vještina i iskustva u upravljanju velikim projektima.

Izazovi savjetovanja u vrijeme krize

Program za pružanje savjetodavne i pedagoško-psiho-socijalnu i edukacijskorehabilitacijsku podršku i psihološku pomoć

Preventivni program osmišljen je i izrađen kao jedna od aktivnosti projekta "PR(A)VO LICE MNOŽINE" koji provodi Udruga KUMULUS za razvoj kompetencija, učenje, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje iz Zagreba, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.04.2.1.11.0123, a provodi se od 2. prosinca 2021. do 2. lipnja 2023. godine.

Tko smo mi?

Kontakt

Projekti

Zaštita mentalnog zdravlja obitelji

O zdravlju na drugačiji način

Rubikova kocka

Kamp krenimo zajedno

Mali mirotvorci

Pr(a)vo lice množine

Najnovije objave

  • All Post
  • Događanja
  • Edukacije
  • Najave
  • Nekategorizirano

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost KUMULUS-a.

Udruga Kumulus © 2022. 

Skip to content