091 500 55 08
majda@udruga-kumulus.hr

Rubikova kocka

Projekt Rubikova kocka

Mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se
osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima.
Dobro mentalno zdravlje pomaže nam da (p)ostanemo zadovoljni dobom, stvorimo pozitivnu
sliku o sebi i drugima, postanemo snažniji, uspješno se nosimo sa svakodnevnim stresovima,
probleme naučimo prihvaćati kao izazov, uspijevamo upravljati svojim životom i uživamo u životu.

Ulagati u održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja znači da uspijevamo upravljati
svojim životom na način da se brže i uspješnije oporavljamo od emocionalnih teškoća i kriza.

Šira društvena zajednica sve intenzivnije iskazuje veću odlučnost i spremnost u prevenciji
mentalnih poremećaja te borbi protiv zanemarivanja i zlostavljanja djece, iskorjenjivanja
nepravde, siromaštva, ratova, ljudske okrutnosti, kulturnih nasljeđa, ne samo onih koji rade u
zdravstvu i odgoju i obrazovanju već do udruženih sektora povezanih sa socijalnom skrbi,
pravosuđem i ekonomijom.
Djeca/mladi, smješteni u učenički dom – ne žive sa svojim obiteljima. Najčešće je nepoznato s
kakvim iskustvom obiteljskog odgoja dolaze. Obitelji, kao primarne odgojne jedinice ove
djece, smještaju ih u učenički dom kako bi u drugom, za njih najčešće stranom gradu nastavili
srednjoškolsko obrazovanje. Sa sobom „donose“ i iskustva egzistencijalnog samoodržanja,
bez mogućnosti za obiteljsko druženje i obiteljske rituale sada, kada su u učeničkom domu.
Što je s odraslima?

Zbog navedenih okolnosti često i sami pod pojačanim stresom, na rubu
sagorijevanja („burn outa“) bez odgovarajuće supervizije, dio su realiteta tranzicijskog,
poslijeratnog, globalizacijskog i postmodenog konteksta svijeta u koji smo svi uronjeni, sa
svim njegovim raznolikim aspektima i konzenkvencijama, među kojima poremećaj mentalnog
zdravlja traži posebnu pozornost.

Ciljevi programa/projekta:

Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje te porast broja odgojno-obrazovnih radnika koji će razlikovati normalne probleme odrastanja i mentalnih poremećaja, razumjeti holističku narav ljudi i posljedice do kojih dovodi nepravovremeno pružanje pomoći djeci/učenicima koji imaju više od jedne identificirane potrebe u području mentalnog zdravlja.

Dugoročni cilj programa/projekta je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja duševnog zdravlja zajednice, u školi i učeničkom domu ranije prepoznavanje znakova i simptoma koji upućuju na poremećaje mentalnog zdravlja te bolju povezanost i uspostavu sinergije učeničkih domova sa liječnikom školske medicine i drugim stručnjacima u sustavu.

Projekt Rubikova kocka provodi se za novopridošle učenike u četiri učenička doma:                                         

 • Učenički dom Maksimir,
 • Učenički dom Antuna Gustava Matoša te
 • učeničkim domovima Škole za primalje i
 • Škole za medicinske sestre Mlinarska.
                                       

Očekivani ishodi za učenike odgojnih skupina su:

– interpretirati višedimenzionalno model zdravlja

– razviti pozitivnu sliku o sebi

– integrirati zdrave životne navike u svakodnevni život

– unaprijediti vještine uspješnog suočavanja sa stresnim situacijama                                   

Očekivani rezultati za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje u učeničkom domu su:

– definirati kvalitetu života djece i mladih

– pružati podršku djeci i mladima u razvoju identiteta

– razlikovati normalne poteškoće u ponašanju u (pred)adolescenciji

– smanjivati rizične faktore i izgrađivati otpornost

– prepoznati razloge za traženje stručne pomoći

– promovirati zaštitu zdravlja 

Tijekom provedbe projekta osim pedagoških radionica za učenike organiziraju se i predavanja s radionicom te klinička i integrativna supervizija za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje u učeničkim domovima.

1. Tema predavanja/radionice je: Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Predavač i voditeljica je mr. sc. Majda Fajdetić

2. Tema predavanja/radionice: Mentalno zdravlje mladih – Što je dobi primjereno ponašanje? Predavač i voditeljica je dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psih.

Tko smo mi?

Kontakt

Projekti

Zaštita mentalnog zdravlja obitelji

O zdravlju na drugačiji način

Rubikova kocka

Kamp krenimo zajedno

Mali mirotvorci

Pr(a)vo lice množine

Najnovije objave

 • All Post
 • Događanja
 • Edukacije
 • Najave
 • Nekategorizirano

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost KUMULUS-a.

Udruga Kumulus © 2022. 

Skip to content