091 500 55 08
majda@udruga-kumulus.hr

Novosti

Disertacijski seminar i međunarodni stručni skup

Dana 1. veljače i 2. ožujka 2017. godine, za sve članove Udruge KUMULUS, organizira se diseminacijski seminar i stručno usavršavaju na temu „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“. U listopadu 2016. Udruga KUMULUS sudjeluje na 8. Međunarodnom stručnom skupu održanom u Križevcima na temu „Odgoj i sportsko (re)kreativni sadržaji u skladu s prirodom“, a članovi Udruge održavaju predavanje i pedagošku radionicu na temu „Planiranje i programiranje sadržaja slobodnih aktivnosti“ i „Dodatni odgojni programi u prirodi“. U listopadu 2015. Udruga KUMULUS sudjeluje na 7. Međunarodnom stručnom skupu održanom u Križevcima na temu „Fenomen slobodnog vremena djece i mladih“. Bilježi se aktivno sudjelovanje s predavanjem na temu „Pedagogija slobodnog vremena“ te vođenju pedagoške radionice na temu „Podrška djeci i mladima u slobodnom vremenu“.

admin

Tko smo mi?

Kontakt

Projekti

Zaštita mentalnog zdravlja obitelji

O zdravlju na drugačiji način

Rubikova kocka

Kamp krenimo zajedno

Mali mirotvorci

Pr(a)vo lice množine

Najnovije objave

  • All Post
  • Događanja
  • Edukacije
  • Najave
  • Nekategorizirano

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost KUMULUS-a.

Udruga Kumulus © 2022. 

Skip to content