Učenje

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Učenje

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanj

Učenje ne mora biti mučenje!

Individualni pristup, prepoznavanje i izbor najboljih metoda i tehnika učenja omogućava da svako dijete/učenik

nauči kako učiti te pronađe najbolji način za savladavanje školskog gradiva. Posvećeni smo samo Vašem djetetu.


Tijekom individualnog rada potičemo ih i motiviramo na postignuća vjerujući da svaki učenik stremi k uspjehu.

Nastavnik i/ili stručni suradnik koji će individualno raditi s vašim djetetom/učenikom u suradnji s njim će pronalaziti najbolji način za savladavanje gradiva, poticat će želju za uspjeh i birati aktivnosti usmjerenih k cilju i kvalitetnijem učenju.

✓ OŠ, SŠ

✓ 1 polaznik i 1 stručni suradnik ili nastavnik

✓ prema dogovoru (od rujna 2017.)

✓ 100,00 kn sat

Pomoć kod pisanja zadaća učenja

Znam, hoću, mogu!

Pisanje domaćih zadaća za osnovnoškolce može biti mučenje. Želimo vam osigurati stručnu

pomoć i savjetodavni rad u poticajnom i profesionalnom okruženju uz efikasno rješavanje

poteškoća koje ima dijete/učenik. Javite se s povjerenjem. Rasteretite se briga, a slobodno

vrijeme posvetiti druženju i igri sa svojim djetetom.

✓ OŠ, SŠ (1. razred)

✓ 1 polaznik i 1 stručni suradnik ili nastavnik

✓ prema posebnom rasporedu (od rujna 2017.)

✓ 75,00 kn sat

Učenje u grupi

Brže i lakše učenje!

Grupni pristup, otvoreno i iskustveno učenje u pedagoškoj radionici. Naučiti kako učiti

primjenom različitih metoda i tehnika i izbor one koja je za pojedinca prihvatljiva. Vježbat

ćemo tehnike pamćenja, naučiti izdvajati bitno, povezivati gradivo i pozornost usmjeriti na

dugoročno pamćenje naučenog.

✓ OŠ, SŠ

✓ do 10 polaznika i 1 stručni suradnik (pedagog, psiholog, defektolog)

✓ 5×2 školska sata (prema rasporedu koji će biti objavljen u rujnu 2017.)

✓ 300,00 kn ukupno

Učenje ne mora biti mučenje!

Individualni pristup, prepoznavanje i izbor najboljih metoda i tehnika učenja omogućava da svako dijete/učenik nauči kako učiti te pronađe najbolji način za savladavanje školskog gradiva. Posvećeni smo samo Vašem djetetu.

Tijekom individualnog rada potičemo ih i motiviramo na postignuća vjerujući da svaki učenik stremi k uspjehu.  Nastavnik i/ili stručni suradnik koji će individualno raditi s vašim djetetom/učenikom u suradnji s njim će pronalaziti najbolji način za savladavanje gradiva, poticat će želju za uspjeh i birati aktivnosti usmjerenih k cilju i kvalitetnijem učenju.

✓ OŠ, SŠ

✓ 1 polaznik i 1 stručni suradnik ili nastavnik

✓ prema dogovoru (od rujna 2017.)

✓ 100,00 kn sat

Pomoć kod pisanja zadaća učenja

Znam, hoću, mogu!

Pisanje domaćih zadaća za osnovnoškolce može biti mučenje. Želimo vam osigurati stručnu pomoć i savjetodavni rad u poticajnom i profesionalnom okruženju uz efikasno rješavanje poteškoća koje ima dijete/učenik.

Javite se s povjerenjem. Rasteretite se briga, a slobodno vrijeme posvetiti druženju i igri sa svojim djetetom.

✓ OŠ, SŠ (1. razred)

✓ 1 polaznik i 1 stručni suradnik ili nastavnik

✓ prema posebnom rasporedu (od rujna 2017.)

✓ 75,00 kn sat

Učenje u grupi

Brže i lakše učenje!

Grupni pristup, otvoreno i iskustveno učenje u pedagoškoj radionici. Naučiti kako učiti primjenom različitih metoda i tehnika i izbor one koja je za pojedinca prihvatljiva.

Vježbat ćemo tehnike pamćenja, naučiti izdvajati bitno, povezivati gradivo i pozornost usmjeriti na dugoročno pamćenje naučenog.

✓ OŠ, SŠ

✓ do 10 polaznika i 1 stručni suradnik (pedagog, psiholog, defektolog)

✓ 5×2 školska sata (prema rasporedu koji će biti objavljen u rujnu 2017.)

✓ 300,00 kn ukupno