Disertacijski semiar i međunarodni stručni skup

1. veljače i 2. ožujka 2017. godine, za sve članove Udruge KUMULUS, organizira se
diseminacijski seminar i stručno usavršavaju na temu „Osiguravanje optimalne zdravstvene
skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“. U listopadu 2016. Udruga KUMULUS sudjeluje na 8. Međunarodnom stručnom skupu
održanom u Križevcima na temu „Odgoj i sportsko (re)kreativni sadržaji u skladu s
prirodom“, a članovi Udruge održavaju predavanje i pedagošku radionicu na temu „Planiranje
i programiranje sadržaja slobodnih aktivnosti“ i „Dodatni odgojni programi u prirodi“. U listopadu 2015. Udruga KUMULUS sudjeluje na 7. Međunarodnom stručnom skupu
održanom u Križevcima na temu „Fenomen slobodnog vremena djece i mladih“. Bilježi se
aktivno sudjelovanje s predavanjem na temu „Pedagogija slobodnog vremena“ te vođenju
pedagoške radionice na temu „Podrška djeci i mladima u slobodnom vremenu“.

Disertacijski semiar i međunarodni stručni skup

1. veljače i 2. ožujka 2017. godine, za sve članove Udruge KUMULUS, organizira se diseminacijski seminar i stručno usavršavaju na temu „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“.

U listopadu 2016. Udruga KUMULUS sudjeluje na 8. Međunarodnom stručnom skupu
održanom u Križevcima na temu „Odgoj i sportsko (re)kreativni sadržaji u skladu s
prirodom“, a članovi Udruge održavaju predavanje i pedagošku radionicu na temu „Planiranje i programiranje sadržaja slobodnih aktivnosti“ i „Dodatni odgojni programi u prirodi“. U listopadu 2015. Udruga KUMULUS sudjeluje na 7. Međunarodnom stručnom skupu održanom u Križevcima na temu „Fenomen slobodnog vremena djece i mladih“.

Bilježi se aktivno sudjelovanje s predavanjem na temu „Pedagogija slobodnog vremena“ te vođenju pedagoške radionice na temu „Podrška djeci i mladima u slobodnom vremenu“.