Rubikova kocka

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Rubikova kocka

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se
osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima.
Dobro mentalno zdravlje pomaže nam da (p)ostanemo zadovoljni dobom, stvorimo pozitivnu
sliku o sebi i drugima, postanemo snažniji, uspješno se nosimo sa svakodnevnim stresovima,
probleme naučimo prihvaćati kao izazov, uspijevamo upravljati svojim životom i uživamo u životu.

Ulagati u održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja znači da uspijevamo upravljati
svojim životom na način da se brže i uspješnije oporavljamo od emocionalnih teškoća i kriza.

Šira društvena zajednica sve intenzivnije iskazuje veću odlučnost i spremnost u prevenciji
mentalnih poremećaja te borbi protiv zanemarivanja i zlostavljanja djece, iskorjenjivanja
nepravde, siromaštva, ratova, ljudske okrutnosti, kulturnih nasljeđa, ne samo onih koji rade u
zdravstvu i odgoju i obrazovanju već do udruženih sektora povezanih sa socijalnom skrbi,
pravosuđem i ekonomijom.
Djeca/mladi, smješteni u učenički dom – ne žive sa svojim obiteljima. Najčešće je nepoznato s
kakvim iskustvom obiteljskog odgoja dolaze. Obitelji, kao primarne odgojne jedinice ove
djece, smještaju ih u učenički dom kako bi u drugom, za njih najčešće stranom gradu nastavili
srednjoškolsko obrazovanje. Sa sobom „donose“ i iskustva egzistencijalnog samoodržanja,
bez mogućnosti za obiteljsko druženje i obiteljske rituale sada, kada su u učeničkom domu.
Što je s odraslima?

Zbog navedenih okolnosti često i sami pod pojačanim stresom, na rubu
sagorijevanja („burn outa“) bez odgovarajuće supervizije, dio su realiteta tranzicijskog,
poslijeratnog, globalizacijskog i postmodenog konteksta svijeta u koji smo svi uronjeni, sa
svim njegovim raznolikim aspektima i konzenkvencijama, među kojima poremećaj mentalnog
zdravlja traži posebnu pozornost.

CILJEVI PROGRAMA/PROJEKTA:

Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje te
porast broja odgojno-obrazovnih radnika koji će razlikovati normalne probleme odrastanja i
mentalnih poremećaja, razumjeti holističku narav ljudi i posljedice do kojih dovodi
nepravovremeno pružanje pomoći djeci/učenicima koji imaju više od jedne identificirane
potrebe u području mentalnog zdravlja.
      Dugoročni cilj programa/projekta je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja
duševnog zdravlja zajednice, u školi i učeničkom domu ranije prepoznavanje znakova i
simptoma koji upućuju na poremećaje mentalnog zdravlja te bolju povezanost i uspostavu
sinergije učeničkih domova sa liječnikom školske medicine i drugim stručnjacima u sustavu.

                                      Projekt Rubikova kocka provodi se za novopridošle učenike u četiri učenička doma:

                                                       Učenički dom Maksimir, Učenički dom Antuna Gustava Matoša te učeničkim domovima Škole za
                                                       primalje i Škole za medicinske sestre Mlinarska.
                                      Očekivani ishodi za učenike odgojnih skupina su:
                                                       – interpretirati višedimenzionalno model zdravlja
                                                       – razviti pozitivnu sliku o sebi
                                                       – integrirati zdrave životne navike u svakodnevni život
                                                       – unaprijediti vještine uspješnog suočavanja sa stresnim situacijama
                                      Očekivani rezultati za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje u učeničkom domu su:
                                                       – definirati kvalitetu života djece i mladih
                                                       – pružati podršku djeci i mladima u razvoju identiteta
                                                       – razlikovati normalne poteškoće u ponašanju u (pred)adolescenciji
                                                       – smanjivati rizične faktore i izgrađivati otpornost
                                                       – prepoznati razloge za traženje stručne pomoći
                                                       – promovirati zaštitu zdravlja 

Tijekom provedbe projekta osim pedagoških radionica za učenike organiziraju se i predavanja s radionicom te

klinička i integrativna supervizija za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje u učeničkim domovima.

1. Tema predavanja/radionice je: Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Predavač i
                                      voditeljica je mr. sc. Majda Fajdetić

2. Tema predavanja/radionice: Mentalno zdravlje mladih – Što je dobi primjerenoponašanje? 

                                                     Predavač i voditeljica je dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psih.

PODRŽAVA GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo
PODRŽAVA GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo

Mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima.

Dobro mentalno zdravlje pomaže nam da (p)ostanemo zadovoljni dobom, stvorimo pozitivnu sliku o sebi i drugima, postanemo snažniji, uspješno se nosimo sa svakodnevnim stresovima, probleme naučimo prihvaćati kao izazov, uspijevamo upravljati svojim životom i uživamo u životu.

Ulagati u održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja znači da uspijevamo upravljati
svojim životom na način da se brže i uspješnije oporavljamo od emocionalnih teškoća i kriza.

Šira društvena zajednica sve intenzivnije iskazuje veću odlučnost i spremnost u prevenciji mentalnih poremećaja te borbi protiv zanemarivanja i zlostavljanja djece, iskorjenjivanja nepravde, siromaštva, ratova, ljudske okrutnosti, kulturnih nasljeđa, ne samo onih koji rade u zdravstvu i odgoju i obrazovanju već do udruženih sektora povezanih sa socijalnom skrbi, pravosuđem i ekonomijom.

Djeca/mladi, smješteni u učenički dom – ne žive sa svojim obiteljima. Najčešće je nepoznato s kakvim iskustvom obiteljskog odgoja dolaze. Obitelji, kao primarne odgojne jedinice ove djece, smještaju ih u učenički dom kako bi u drugom, za njih najčešće stranom gradu nastavili srednjoškolsko obrazovanje.

Sa sobom „donose“ i iskustva egzistencijalnog samoodržanja, bez mogućnosti za obiteljsko druženje i obiteljske rituale sada, kada su u učeničkom domu.
Što je s odraslima?

Zbog navedenih okolnosti često i sami pod pojačanim stresom, na rubu sagorijevanja („burn outa“) bez odgovarajuće supervizije, dio su realiteta tranzicijskog, poslijeratnog, globalizacijskog i postmodenog konteksta svijeta u koji smo svi uronjeni, sa svim njegovim raznolikim aspektima i konzenkvencijama, među kojima poremećaj mentalnog zdravlja traži posebnu pozornost.

CILJEVI PROGRAMA/PROJEKTA:

Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje te porast broja odgojno-obrazovnih radnika koji će razlikovati normalne probleme odrastanja i
mentalnih poremećaja, razumjeti holističku narav ljudi i posljedice do kojih dovodi nepravovremeno pružanje pomoći djeci/učenicima koji imaju više od jedne identificirane potrebe u području mentalnog zdravlja.

Dugoročni cilj programa/projekta je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja duševnog zdravlja zajednice, u školi i učeničkom domu ranije prepoznavanje znakova i simptoma koji upućuju na poremećaje mentalnog zdravlja te bolju povezanost i uspostavu sinergije učeničkih domova sa liječnikom školske medicine i drugim stručnjacima u sustavu.

Projekt Rubikova kocka provodi se za novopridošle učenike u četiri učenička doma: 

Učenički dom Maksimir, Učenički dom Antuna Gustava Matoša te učeničkim domovima Škole za primalje i Škole za medicinske sestre Mlinarska.

Očekivani ishodi za učenike odgojnih skupina su:

– interpretirati višedimenzionalno model zdravlja

– razviti pozitivnu sliku o sebi

– integrirati zdrave životne navike u svakodnevni život

– unaprijediti vještine uspješnog suočavanja sa stresnim situacijama

Očekivani rezultati za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje
u učeničkom domu su:

– definirati kvalitetu života djece i mladih

– pružati podršku djeci i mladima u razvoju identiteta

– razlikovati normalne poteškoće u ponašanju u (pred)adolescenciji

– smanjivati rizične faktore i izgrađivati otpornost

– prepoznati razloge za traženje stručne pomoći

– promovirati zaštitu zdravlja

Tijekom provedbe projekta osim pedagoških radionica za učenike organiziraju se i predavanja s radionicom te klinička i integrativna supervizija za odgajatelje, stručne suradnike i zdravstvene voditelje u učeničkim domovima. 

1. Tema predavanja/radionice je: Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Predavač i voditeljica je mr. sc. Majda Fajdetić

2. Tema predavanja/radionice: Mentalno zdravlje mladih – Što je dobi primjereno ponašanje? Predavač i voditeljica je dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psih.