Zdravlje na drugačiji način

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Zdravlje na drugačiji način

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Opći cilj projekta

Razlozi za provedbu ovog projekta temeljeni su na rezultatima istraživanja koji potvrđuju da

dobro mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se

osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima.

Dobro mentalno zdravlje nam također pomaže da (p)ostanemo zadovoljni sobom, stvorimo

pozitivnu sliku o sebi i drugima, postanemo snažniji, uspješno se nosimo sa svakodnevnim

stresovima, probleme naučimo prihvaćati kao izazov, uspijevamo upravljati svojim životom i

uživamo u životu.

Ulagati u održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja znači da uspijevamo upravljati svojim 

životom na način da se brže i uspješnije oporavljamo od emocionalnih teškoća.

Ciljevi i ishodi radionica u cijelosti su prilagođeni razvojnim karakteristikama djece/učenika

dobi od 11-12 godina te njihovim potrebama.

Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje, a

dugoročni cilj je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja duševnog zdravlja zajednice.

Projektne aktivnosti započele su se odvijati u obliku pedagoških i kreativnih radionica 15.

studenoga 2017. godine s učenicima petih razreda u četiri osnovne škole Grada Zagreba.

Osim s učenicima, projektne aktivnosti obuhvaćaju i edukaciju s radionicama za učitelje,

nastavnike i stručne suradnike koji rade u školama.

Cilj projekta u radu s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima je porast broja odgojno-

obrazovnih radnika koji će razlikovati normalne probleme odrastanja i mentalnih poremećaja,

razumjeti holističku narav ljudi i posljedice do kojih dovodi nepravovremeno pružanje

pomoći djeci/učenicima koji imaju više od jedne identificirane potrebe u području mentalnog zdravlja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU „O ZDRAVLJU NA DRUGAČIJI NAČIN“

U osnovnim školama Grada Zagreba: OŠ Bukovac, OŠ Iver, OŠ Stenjevec i OŠ Petar Zrinski

tijekom studenoga i prosinca 2017. godine, su za učenike petih razreda održane dvije

pedagoške radionice i to: „Naše putovanje“ i „Ogledalo“.

Na temelju provedene evaluacije pedagoških radionica moguće je zaključiti da su ostvareni

očekivani ishodi identifikacije osobnih snaga i slabosti te da izražavaju vlastitu osobnost,

stavove, osjećaje i ideje u odgovarajućem, sigurnom i kreativnom okruženju razreda.

Za učitelje, nastavnike i stručne suradnike navedenih škola dr. sc. Elizabeta Radonić, liječnik

spec. psih., u prostoru Doma zdravlja Zagreb – zapad u Baštijanovoj ulici 52, održala je

7. i 14. prosinca 2017. godine izlaganje i kliničku superviziju na temu: Mentalno zdravlje

djece i mladih – Što je to dobi primjereno ponašanje.

OBAVIJEST

Udruga KUMULUS nastavlja s edukacijom kojoj je cilj povećanje zaštite i unapređenje

sustava mentalnog zdravlja. Na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća stručnih

suradnika pedagoga srednjih škola Grada Zagreba održanom 14. prosinca 2017. godine u

Školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu naglašeni su principi zaštite mentalnog

zdravlja u zajednici, kako odgovoriti na potrebe stanovništva i mogućnostima djelovanja na

snagu pojedinaca.

Tijekom interaktivnog predavanja s vježbama koje je vodila mr. sc. Majda Fajdetić istaknuti su

alati za škole s ciljem poboljšanja razumijevanja pojma otpornosti, načinima da se školama

pomogne u ranom otkrivanju ranjivih učenika i rizičnih faktora te pružanje podrške po

etapama za školarce. Posebno su istaknute činjenice vezane za razvojne ciljeve – razvoj

identiteta učenika pri čemu je naglašena potreba usvajanja vještina djece i mladih

prihvaćanjem odgovornosti za ponašanje, razvoj sposobnost za sklapanja prijateljstava i za

postupanje prema društvenim normama.

Na navedenom stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća koje vodi mr. sc. Natalija

Šnidarić sudjelovalo je pedeset stručnih suradnika pedagoga Grada Zagreba.

PODRŽAVA GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo
PODRŽAVA GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo

Opći cilj projekta

Razlozi za provedbu ovog projekta temeljeni su na rezultatima istraživanja koji potvrđuju da dobro mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima.

Dobro mentalno zdravlje nam također pomaže da (p)ostanemo zadovoljni sobom, stvorimo pozitivnu sliku o sebi i drugima, postanemo snažniji, uspješno se nosimo sa svakodnevnim stresovima, probleme naučimo prihvaćati kao izazov, uspijevamo upravljati svojim životom i uživamo u životu.

Ulagati u održavanje i poboljšanje mentalnog zdravlja znači da uspijevamo upravljati svojim  životom na način da se brže i uspješnije oporavljamo od emocionalnih teškoća.

Ciljevi i ishodi radionica u cijelosti su prilagođeni razvojnim karakteristikama djece/učenika dobi od 11-12 godina te njihovim potrebama.

Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje, a dugoročni cilj je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja duševnog zdravlja zajednice.

Projektne aktivnosti započele su se odvijati u obliku pedagoških i kreativnih radionica 15. studenoga 2017. godine s učenicima petih razreda u četiri osnovne škole Grada Zagreba.

Osim s učenicima, projektne aktivnosti obuhvaćaju i edukaciju s radionicama za učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji rade u školama.

Cilj projekta u radu s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima je porast broja odgojno-obrazovnih radnika koji će razlikovati normalne probleme odrastanja i mentalnih poremećaja, razumjeti holističku narav ljudi i posljedice do kojih dovodi nepravovremeno pružanje pomoći djeci/učenicima koji imaju više od jedne identificirane potrebe u području mentalnog zdravlja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU „O ZDRAVLJU NA DRUGAČIJI NAČIN“

U osnovnim školama Grada Zagreba: OŠ Bukovac, OŠ Iver, OŠ Stenjevec i OŠ Petar Zrinski tijekom studenoga i prosinca 2017. godine, su za učenike petih razreda održane dvije pedagoške radionice i to: „Naše putovanje“ i „Ogledalo“.

Na temelju provedene evaluacije pedagoških radionica moguće je zaključiti da su ostvareni očekivani ishodi identifikacije osobnih snaga i slabosti te da izražavaju vlastitu osobnost, stavove, osjećaje i ideje u odgovarajućem, sigurnom i kreativnom okruženju razreda.

Za učitelje, nastavnike i stručne suradnike navedenih škola dr. sc. Elizabeta Radonić, liječnik spec. psih., u prostoru Doma zdravlja Zagreb – zapad u Baštijanovoj ulici 52, održala je 7. i 14. prosinca 2017. godine izlaganje i kliničku superviziju na temu: Mentalno zdravlje djece i mladih – Što je to dobi primjereno ponašanje.

OBAVIJEST

Udruga KUMULUS nastavlja s edukacijom kojoj je cilj povećanje zaštite i unapređenje sustava mentalnog zdravlja. Na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga srednjih škola Grada Zagreba održanom 14. prosinca 2017. godine u Školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu naglašeni su principi zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, kako odgovoriti na potrebe stanovništva i mogućnostima djelovanja na snagu pojedinaca.

Tijekom interaktivnog predavanja s vježbama koje je vodila mr. sc. Majda Fajdetić istaknuti su alati za škole s ciljem poboljšanja razumijevanja pojma otpornosti, načinima da se školama pomogne u ranom otkrivanju ranjivih učenika i rizičnih faktora te pružanje podrške po etapama za školarce.

Posebno su istaknute činjenice vezane za razvojne ciljeve – razvoj identiteta učenika pri čemu je naglašena potreba usvajanja vještina djece i mladih prihvaćanjem odgovornosti za ponašanje, razvoj sposobnost za sklapanja prijateljstava i za postupanje prema društvenim normama.

Na navedenom stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća koje vodi mr. sc. Natalija Šnidarić sudjelovalo je pedeset stručnih suradnika pedagoga Grada Zagreba.