program KAMP

program KAMP

KAMP – KRENIMO ZAJEDNO

O programu KAMP

 Udruga KUMULUS priprema novi program/projekt pod nazivom KAMP – KRENIMO ZAJEDNO za djecu/učenike od 1. do 4. razreda. Program/projekt će se odvijati u dvodnevnim aktivnostima tijekom proljetnog odmora i to
3. i 4. travnja 2018. (1. grupa) i 5. i 6. travanj 2018. (2. grupa) u vremenu od 9 do 17 sati. Program/projekt provodit će se na tri lokacije:

  1. OŠ Iver, Sesvetski Kraljevec, M. Halape 8
  2. OŠ Petar Zrinski, Krajiška 9 – pogledajte obrazac
  3. Učenički dom Marija Jambrišak, Opatička 14 – pogledajte obrazac

Opći cilj programa povezan je s poticanjem usvajanja životnih vještina i kompetencija djece, usvajanja zdravih stilova života te promocije holističkog pristupa čuvanja zdravlja.
KAMP – Krenimo zajedno koncipiran je kao spoj edukacije, svrsishodno osmišljenog korištenja slobodnog vremena, učenja, kreativnosti, rekreacije i kvalitetne komunikacije što će potaknuti osobni razvoj pojedinca, aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima i okruženju te promicanje životnih vrijednosti i učenje. 

Program je osmišljen na temelju teorijskih i praktičnih iskustava odnosno pokazatelja koji naglašavaju potrebu organiziranja osmišljenog, odgojnog, edukativnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena.

Sadržaj svakog modula povezan je s poticanjem usvajanja životnih vještina i kompetencija mladih, usvajanja zdravih stilova života i promocije holističkog pristupa čuvanja zdravlja i prevencije bolesti.  

Kampovi su odavno postali sastavni dio života djece i mladih. Predstavljaju svojevrsni sociološki i kulturni fenomen. Programom KAMP – Krenimo zajedno želimo potaknuti djecu i mlade na razvoj osobnih, socijalnih i razvojnih kompetencija. Program će se održati u dva modula obradom različitih tema koje mogu zadovoljiti potrebe djece, mladih i njihovih roditelja. 

Program je koncipiran kao spoj edukacije, učenja, svrsishodnog korištenja slobodnog vremena, sporta, rekreacije i kvalitetne komunikacije što će pridonijeti poticanju osobni razvoj, aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima i okruženju te promicanje životnih vrijednosti i učenje.

Opći cilj programa KAMP – Krenimo zajedno je provesti edukativne, stručno-pedagoške, sportske i preventivne aktivnosti te savjetodavni rad s djecom i mladima u osmišljenim modulima, organiziranom korištenju slobodnog vremena tijekom proljetnih praznika.

Temeljne odrednice programa KAMP – Krenimo zajedno su:
✓ teorijska pedagoška, psihološka, sociološka i zdravstvena utemeljenost uz razvoj i povećanje kompetencija djece i mladih
✓ praktična potreba usvajanja životnih vještina djece i mladih te posredno i članova njihove obitelji
✓ usmjerenost promociji kvalitetne komunikacije među djecom, mladima i odraslima
✓ promocija nenasilne komunikacije, tolerancije, zaštite okoliša i odgovornosti prema sebi i drugima
✓ holistička usmjerenost zaštiti i promociji zdravlja i stvaranju zdravih životnih navika
✓ programsko djelovanje na poticanju uspostave pozitivne klime tijekom provedbe programa u svim etapama

O programu KAMP

Udruga KUMULUS priprema novi program/projekt pod nazivom KAMP – KRENIMO ZAJEDNO za djecu/učenike od 1. do 4. razreda. Program/projekt će se odvijati u dvodnevnim aktivnostima tijekom proljetnog odmora i to 3. i 4. travnja 2018. (1. grupa) i 5. i 6. travanj 2018. (2. grupa) u vremenu od 9 do 17 sati. Program/projekt provodit će se na tri lokacije:

  1. OŠ Iver, Sesvetski Kraljevec, M. Halape 8   2. OŠ Petar Zrinski, Krajiška 9 – pogledajte obrazac   3. Učenički dom Marija Jambrišak, Opatička 14 – pogledajte obrazac

Opći cilj programa povezan je s poticanjem usvajanja životnih vještina i kompetencija djece, usvajanja zdravih stilova života te promocije holističkog pristupa čuvanja zdravlja. KAMP – Krenimo zajedno koncipiran je kao spoj edukacije, svrsishodno osmišljenog korištenja slobodnog vremena, učenja, kreativnosti, rekreacije i kvalitetne komunikacije što će potaknuti osobni razvoj pojedinca, aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima i okruženju te promicanje životnih vrijednosti i učenje. 

Program je osmišljen na temelju teorijskih i praktičnih iskustava odnosno pokazatelja koji naglašavaju potrebu organiziranja osmišljenog, odgojnog, edukativnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena.

Sadržaj svakog modula povezan je s poticanjem usvajanja životnih vještina i kompetencija mladih, usvajanja zdravih stilova života i promocije holističkog pristupa čuvanja zdravlja i prevencije bolesti.  

Kampovi su odavno postali sastavni dio života djece i mladih. Predstavljaju svojevrsni sociološki i kulturni fenomen. Programom KAMP – Krenimo zajedno želimo potaknuti djecu i mlade na razvoj osobnih, socijalnih i razvojnih kompetencija. Program će se održati u dva modula obradom različitih tema koje mogu zadovoljiti potrebe djece, mladih i njihovih roditelja. 

Program je koncipiran kao spoj edukacije, učenja, svrsishodnog korištenja slobodnog vremena, sporta, rekreacije i kvalitetne komunikacije što će pridonijeti poticanju osobni razvoj, aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima i okruženju te promicanje životnih vrijednosti i učenje.

Opći cilj programa KAMP – Krenimo zajedno je provesti edukativne, stručno-pedagoške, sportske i preventivne aktivnosti te savjetodavni rad s djecom i mladima u osmišljenim modulima, organiziranom korištenju slobodnog vremena tijekom proljetnih praznika.

Temeljne odrednice programa KAMP – Krenimo zajedno su: ✓ teorijska pedagoška, psihološka, sociološka i zdravstvena utemeljenost uz razvoj i povećanje kompetencija djece i mladih ✓ praktična potreba usvajanja životnih vještina djece i mladih te posredno i članova njihove obitelji ✓ usmjerenost promociji kvalitetne komunikacije među djecom, mladima i odraslima ✓ promocija nenasilne komunikacije, tolerancije, zaštite okoliša i odgovornosti prema sebi i drugima ✓ holistička usmjerenost zaštiti i promociji zdravlja i stvaranju zdravih životnih navika ✓ programsko djelovanje na poticanju uspostave pozitivne klime tijekom provedbe programa u svim etapama