Edukacija za nezdravstvene djelatnike

Udruga KUMULUS prepoznata kao dionik na području mentalnog zdravlja te je član radne skupine s ciljem prenošenja iskustva i prakse Twining partnerima.

Zadatak sudionika edukacijskih radionica koje su se održale u rujnu, listopadu i studenome za nezdravstvene djelatnike u sklopu Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“,bio je da naučeni sadržaj s edukacijskih radionica u ulozi edukatora prenesu suradnicima kroz jednodnevne edukacije.

Udruga KUMULUS ispunila je svoju obvezu u samostalnom organiziranju i održavanju edukacije koja će se nastaviti.

Više informacija se može naći

Edukacija za nezdravstvene djelatnike

Udruga KUMULUS prepoznata kao dionik na području mentalnog zdravlja te je član radne skupine s ciljem prenošenja iskustva i prakse Twining partnerima.

Zadatak sudionika edukacijskih radionica koje su se održale u rujnu, listopadu i studenome za nezdravstvene djelatnike u sklopu Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“,bio je da naučeni sadržaj s edukacijskih radionica u ulozi edukatora prenesu suradnicima kroz jednodnevne edukacije.

Udruga KUMULUS ispunila je svoju obvezu u samostalnom organiziranju i održavanju edukacije koja će se nastaviti.

Više informacija se može naći