Aktivnosti

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

Aktivnosti

 Udruga za razvoj kompetencija, učenja, medijaciju, edukaciju, stručno usavršavanje i savjetovanje

KUMULUS obilježava Međunarodni dan obitelji 2018.

KUMULUS obilježava Međunarodni dan obitelji 2018. Ove smo se godine pridružili obilježavanju Međunarodnog dana obitelji koji je ustanovila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1993. godine. Tada je preporučeno da obilježavanje dana...

Javni natječaj za financiranje

Udruga KUMULUS prijavila se na Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA PODRŽAO JE DVA PROJEKTA...

Članovi udruge KUMULUS

Članovi Udruge KUMULUS-a bilježe višegodišnje iskustvo u trajnom stručnom usavršavanju. Kao predavači i voditelji sudjeluju na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima gdje su vodili pedagoške, edukativne i kreativne radionice...

Seminar i skup

1. veljače i 2. ožujka 2017. godine, za sve članove Udruge KUMULUS, organizira se diseminacijski seminar i stručno usavršavaju na temu „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“. U listopadu 2016. Udruga KUMULUS...

KUMULUS obilježava Međunarodni dan obitelji 2018.

KUMULUS obilježava Međunarodni dan obitelji 2018. Ove smo se godine pridružili obilježavanju Međunarodnog dana obitelji koji je ustanovila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1993. godine. Tada je preporučeno da obilježavanje dana...

Javni natječaj za financiranje

Udruga KUMULUS prijavila se na Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA PODRŽAO JE DVA PROJEKTA...

Članovi udruge KUMULUS

Članovi Udruge KUMULUS-a bilježe višegodišnje iskustvo u trajnom stručnom usavršavanju. Kao predavači i voditelji sudjeluju na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima gdje su vodili pedagoške, edukativne i kreativne radionice...

Seminar i skup

1. veljače i 2. ožujka 2017. godine, za sve članove Udruge KUMULUS, organizira se diseminacijski seminar i stručno usavršavaju na temu „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“. U listopadu 2016. Udruga KUMULUS...